24 Ocak 2018 Çarşamba

Red Hat Enterprise linux 7.x / Oracle Enterprise Linux 7.x de ağ kartını yeniden isimlendirmek

1. grub ayarlamasi yapılır ve grub ayar dosyası yeniden oluşturulur.

[root@oradb-oel-7-node1 ~]# grep CMDLINE /etc/default/grub
# GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=ol/root rd.lvm.lv=ol/swap rhgb quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=ol/root rd.lvm.lv=ol/swap rhgb  crashkernel=auto vconsole.keymap=us net.ifnames=0 biosdevname=0"
[root@oradb-oel-7-node1 ~]#

 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg2. /etc/sysconfig/network-scripts/ dizini içerisinde ağ arabirimimiz yeniden adlandırılır.

 mv ifcfg-enp0s3 ifcfg-lan0
[root@oradb-oel-7-node1 network-scripts]# cat ifcfg-lan0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6_DEFROUTE=no
IPV6_PEERDNS=no
IPV6_PEERROUTES=no
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=lan0
DEVICE=lan0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.253.71
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.253.254
DNS1=192.168.253.254
DOMAIN=localdomain.org
HWADDR=08:00:27:75:5a:01


HWADDR satırı doğru olmalı.

Sonrasında sistemimiz yeniden başlattığımızda artık enp0s3 diye bir ağ kartı görmüyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder