21 Ocak 2018 Pazar

ubuntu 16.04 de ağ kartını yeniden isimlendirmek

Yeni linux sürümlerinde ağ kartlarının isme ethX yerine enp1d1S0 gibi  gelmekte.
Böyle uzun uzun akılda kalmayacak isimler olunca, niye yeniden isimlendirmeyelim?

Öncelikle  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules  dosyasını oluşturuyoruz.
Dosyanın içerisine ağ kartımızla ilgili bilgileri ve yeni ismini belirtiyoruz.

Örnek satır aşağıda;

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="8c:ec:4b:02:be:c3", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="wan0"


mac adresi önemlidir. Tanım yaparken mac adresini doğru yazmamız gerekiyor.

Bundan sonra /etc/default/grub dosyasına aşağıdaki parametreleri ilave ediyor

# GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

sonrasında update-grub komutunu çalıştırıp sistemi yeniden başlatıyoruz.


Sistemimiz açıldığında artık yeni ismini kullanabiliriz.


root@ubuntu:~# ifconfig wan0
wan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 8c:ec:4b:02:be:c3 
          inet addr:172.16.0.47  Bcast:172.16.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ecb4:b8:16f2:4176/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2740 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1734552 (1.7 MB)  TX bytes:325068 (325.0 KB)
root@ubuntu:~# grep  net.ifnames  /etc/default/grub; cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="8c:ec:4b:02:be:c3", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="wan0"


root@ubuntu:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 16.04.3 LTS
Release:    16.04
Codename:    xenial
root@ubuntu:~#

Linux ubuntu 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu SMP Tue Jan 9 22:00:44 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


son olarak initramfs update etmek faydalı olur. Bunun için;

  # update-initramfs  -u

çalıştırmamız yeterli olur.

Bu aşamalardan sonra sistemi yeniden başlatabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder