21 Temmuz 2019 Pazar

kendi ssl sertifikamızı oluşturmak

Aşağıdaki script ile kolay bir şekilde oluşturabiliriz.


remzi@han:/tmp/sslcert$ cat ~/bin/create-self-cert.sh
#!/bin/bash
set +x
if [ $# -eq  "1" ]
then
certname=$1
else
certname=`hostname -f`
fi
# openssl genrsa -des3 -out $certname.key  2048
openssl genrsa -out $certname.key  2048
openssl req    -new  -key $certname.key -out $certname.csr
openssl x509   -req  -days 3650 -in $certname.csr -signkey $certname.key -out $certname.certKullanımı:

remzi@han:/tmp/sslcert$ ./create-self-cert.sh localhost


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder