13 Aralık 2019 Cuma

RHEL tabanlı sistemlerde kullanıcı yapılandırmalarını yedeklenmesi

Olabilecek olumsuzluklara karşılık kullanıcı yetkilendirme ayarlarınızı yedeklemek ve ihtiyac olduğunda geri dönmek istiyorsanız 'authconfig  --savebackup=yedek-ismi' ile yedekleyebilirsiniz.

authconfig --savebackup=authconfig-20191213

# ls -la /var/lib/authconfig/backup-authconfig-20191213/
total 104
drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Dec 13 00:26 .
drwx------. 5 root root    81 Dec 13 00:25 ..
-rw-r--r--. 1 root root   153 Dec 13 00:26 10-authconfig
-rw-r--r--. 1 root root   113 Dec 13 00:26 10-authconfig-locks
-rw-r--r--. 1 root root   432 Dec 13 00:25 authconfig
-rw-r--r--. 1 root root     1 Dec 13 00:25 cacheenabled.conf
-rw-r--r--. 1 root root   882 Dec 13 00:25 fingerprint-auth-ac
-rw-r--r--. 1 root root   876 Dec 13 00:26 group
----------. 1 root root   703 Dec 13 00:26 gshadow
-rw-r--r--. 1 root root   695 Dec 13 00:25 krb5.conf
-rw-r--r--. 1 root root  2391 Dec 13 00:25 libuser.conf
-rw-r--r--. 1 root root  2045 Dec 13 00:25 login.defs
-rw-r--r--. 1 root root     0 Dec 13 00:25 network
-rw-------. 1 root root  4904 Dec 13 00:25 nslcd.conf
-rw-r--r--. 1 root root  1721 Dec 13 00:25 nsswitch.conf
-rw-r--r--. 1 root root   423 Dec 13 00:25 openldap.conf
-rw-r--r--. 1 root root  2096 Dec 13 00:26 passwd
-rw-r--r--. 1 root root  1255 Dec 13 00:25 password-auth-ac
-rw-r--r--. 1 root root   330 Dec 13 00:25 postlogin-ac
-rw-r--r--. 1 root root  1718 Dec 13 00:25 pwquality.conf
----------. 1 root root  1311 Dec 13 00:26 shadow
-rw-r--r--. 1 root root  1039 Dec 13 00:25 smartcard-auth-ac
-rw-r--r--. 1 root root 11630 Dec 13 00:25 smb.conf
-rw-------. 1 root root   542 Dec 13 00:25 sssd.conf
-rw-r--r--. 1 root root  1255 Dec 13 00:25 system-auth-ac
[root@server1 ~]#

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder